Публикувано на 04.11.2019

Рехабилитационен център "Св.Наум"- Хипокси студио в Слатина

Три упражнения при болки в рамото
Упражненията са подходящи след травма на горен крайник, след оперативна намеса, при периартритна болка. След отшумяване на острия период, започнете да ги включвате постепенно в групата упражнения, които вече правите.
При необходимост се консултирайте с колега кинезитерапевт.

Слава Деримачковска – кинезитерапевт
Веселин Веселинов – кинезитерапевт
Получаване на оферта
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.